blank
Работа с НЗОК
Работа с НЗОК

Работа с НЗОК

Здравно осигурените пациенти при представяне на здравна книжка могат да ползват отстъпки при поставяне на пломби или вадене на зъби.