blank
Стандарт за дезинфекция
Стандарт за дезинфекция

Стандарт за дезинфекция

В нашата клиника се спазват стриктно всички изисквания по отношение на хигиената и дезинфекцията. Ние разполагаме със специално помещение – манипулационна до което нямат достъп пациентите където инструментариума се почиства, дезинфекцира и автоклавира в най- високия клас B автоклави – W&H Lina. Той притежава мощна вакуумна помпа за сушене, което елиминира и най-малките количества остатъчна влага след автоклавиране. Влагата в комбинация с топлината е идеална среда за развитие на микроби, което при вакуумното изсушаване на инструментариума не се допуска, така се изключва риск от „крос инфекция“ тоест предаване на болести от един на друг пациент.