blank
CAD / CAM ТЕХНОЛОГИЯ
CAD / CAM ТЕХНОЛОГИЯ

CAD / CAM ТЕХНОЛОГИЯ

Екипна работа с най-добрите зъботехнически лаборатории в България.

CAM/CAM технологията е съвременната лабораторна работа:
Дизайна и изработката на зъбите се извършва от компютър. Така възстановяванията на зъбните структури – коронки, мостве, надимплантни конструкции са изклю1ително точни и естетични.

Прецизното изпълнение на лабораторно изработените изделия ( коронки, мостове, фасети и др.) е от изключително значение както за естетиката, така и за точността. Когато конструкциите, които се поставят в устата на пациента не са точни (не прилягат плътно и херметично) зъбите започват да се рушат под тях. Съвременният начин за създаване на дизайн и изработка на зъбните възстановявания се изпълнява от компютър. Това е така наречената CAD/CAM технология. Ние работим с лаборатории, които са високо технологично оборудвани, така че пациентите могат да разчитат на прецизност.